Česky home English
REFERENCE

Inženýrské stavby

Rekonstrukce zárubní zdi na dálnici D11

Zeď zajišťuje stabilitu svahu dálničního zářezu výšky až 11 m. Po 25 letech provozu byla zeď v havarijním stavu, sanace původního konstrukčního systému nebyla možná. Před stávající zeď byla provedena nová kotvená zárubní zeď z prefabrikovaných prvků, v části, kde bylo možné provést otevřený výkop, byly zhotoveny gabiony.

Zkapacitnění silnice I/35, Hodkovice – Rádelský mlýn

Zárubní kotvená zeď zajišťující stabilitu rozsáhlého skalního odřezu při rozšíření silnice I/35. Obkladní ŽB rošt s výplňovým betonem mezi trámy a žebry kotvený trvalými zemními kotvami do skalního odřezu. Délka zdi 140 m, výška nad terénem až 11 m.

Komunikace Modřansko-Komořanská v Praze

Kromě mostů byla navržena řada inženýrských stavebních objektů (opěrné zdi, protihlukové stěny, protipovodňové zábrany).

I. železniční koridor, tr.úsek Choceň-Ústí n.O.

Úprava zárubní zdi byla součástí optimalizace příslušné části tr. úseku realizované v rámci modernizace koridoru. Nová obkladní zeď z keramicko-betonových prefabrikátů kotvená přes původní nevyhovující zeď do skalní stěny.

Všechny reference zde