Česky home English
REFERENCE

Konzultace a poradenství

Železniční most přes ul. Bělehradskou v Praze

Pasportizace poškození, zjištění stavebního stavu a návrh opravy po rozsáhlém požáru kamionu pod mostem.

Negrelliho viadukt přes Vltavu v Praze

Pasportizace, zjištění stavebního stavu a návrh rekonstrukce celého Negrelliho viaduktu, který sestává z 15 konstrukčně různých mostních objektů.

Hrad Český Šternberk

Konzultace při návrhu opravy hradního nádvoří, posouzení stability opěrných zdí hradu.