Česky home English
REFERENCE

Lávky pro pěší

Lávka přes Berounku v Dobřichovicích

Lávka pro pěší a cyklisty, celkové délky 184 m, šířky 3,0 m. Ocelová spojitá plnostěnná trámová konstrukce o 2 polích s rozpětími 88 + 92 m, s dolní spřaženou ŽB mostovkou. NK je zavěšena prostřednictvím 4 dvojic lanových závěsů na ocelovém pylonu.

Lávka přes Palackého třídu v Pardubicích

Jde o náhradu původní lávky, která v centru Pardubic převáděla pěší dopravu nad frekventovanou Palackého třídou. Z důvodu kolize s výstavbou nového multifunkčního centra musela být lávka částečně odstraněna. Nová lávka je zaústěna do tohoto nákupního centra.

Lávka přes dálnici D1 v Praze 4

Návrh nové lávky na místě původní si vynutila výstavba obchodního centra Chodov. Lávka překračuje dálnici D1 a novou připojovací komunikaci. NK je ocelová spojitá plnostěnná trámová, spřažená se ŽB mostovkou. Staticky nepříznivé rozpětí polí 10,3+38,0+19,00 m bylo dáno šířkovým uspořádáním komunikací pod lávkou.

Lávka přes Sázavu ve Zruči n.S.

Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu. Nosná konstrukce o 1 poli s rozpětím 59 m s dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku, s příčníky se spřaženou ŽB deskou. Lávka má délku 68 m, šířku 4,4 m.

Lávka přes železniční trať v Plzni

Lávka pro pěší a cyklisty přes železniční trať Plzeň-Cheb, včetně ramp. Ocelobetonová spřažená konstrukce s horní mostovkou, ve střední části komorového průřezu, prostý nosník s převislými konci, rampy - prosté nosníky. Celková délka lávky je 60 m, šířka 3,8 m.