Česky home English
REFERENCE

Přepočty zatížitelností

Štefánikův most přes Vltavu v Praze

Kompletní výpočet zatížitelnosti byl rozhodujícím podkladem pro rekonstrukci mostu v roce 2007.
Most byl vybudován v letech 1949 až 1951 na místě původního visutého ocelového „Mostu císaře Františka Josefa I“ z roku 1868.

Most přes Vltavu v km 3,706 tr. Praha hl.n.–Praha Smíchov

Dvoukolejný železniční most z roku 1901 má tři pole s rozpětími 71,72 0m. Hlavní nosníky s osovou vzdáleností 8,80 m tvoří příhradová násobná soustava. Horní pás je parabolicky zakřivený, hlavní nosníky mají tak proměnnou výšku od 7,136 m do 12,347 m. Hlavní nosník je členěný na 16 polí délek 3,46 až 4,80 m. Nosná konstrukce z plávkové oceli.

Most přes Růžičkovu rokli v Praze 5

Dva souběžné mosty, spojité trámy z dodatečně předpjatého betonu, o 6 a 7 polích s rozpětími 26,0 až 46,2 m. Nosná konstrukce byla budována letmou montáží segmentů typu SSŽ–F.I.
Byl proveden úplný statický výpočet zatížitelnosti s uvažováním časového postupu výstavby

Most pře ulici Argentinskou v Praze 8

Úplný přepočet zatížitelnosti.