Česky home English
REFERENCE

Sanace a rekonstrukce


Zálužice - most přes Ohři

Třípolový most, tvořený dvěma inundačními poli o rozpětí 14,5 m a železobetonovým obloukovým mostem s rozpětím 43 m přes řeku Ohři. Byla provedena celková rekonstrukce - injektáž podzákladí, sanace spodní i vrchní stavby, včetně zesílení závěsů oblouku a příčníků nosné konstrukce. Sanační dílo roku 2010.

Most Pavla Wonky přes Labe v Pardubicích

Most má tři pole s rozpětími 50+70+50 m. Světlá šířka na mostě je 24 m. Komplexní rekonstrukce mostu v r. 2006 obnášela rekonstrukci kabelů předpětí soudržnosti a volného předpětí v komorách most, sanaci vnitřních a vnějších povrchů mostu, provedení nové hydroizolace a vybavení. Přizvednutí nosné konstrukce a její ohnutí do požadovaného spádu.

Křížovnické náměstí v Praze 1

Sanace opěrné zdi u Karlova mostu v historickém jádru Prahy. Injektáž podloží základu, zajištění celkové stability zdi, ochrana zdiva, rekonstrukce přilehlých schodišť.

Most přes Berounku u Zvíkovce

Rekonstrukce technicky zdařilého mostu postaveného v r. 1929. Sanace železobetonové nosné konstrukce, vybourání a znovuprovedení vozovkového a izolačního souvrství a mostního vybavení.

Most přes řeku Blanici v Putimi

Ocelový příhradový most s jedním polem o rozpětí 26,8 m, řeku Blanici. Rekonstrukce mostu, provedená v rámci odstraňování povodňových škod, obsahovala novou ŽB desku mostovky, zesílení a výměnu ocelových prvků nosné konstrukce. Opatření proti podemletí a sanace spodní stavby.