Česky home English
REFERENCE

Silniční mosty

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514

Dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro zadání stavby a výkon autorského dozoru 12ti mostních objektů včetně všech mostů na mimoúrovňové křižovatce Strakonická nové části SOKP mezi Lahovicemi a Slivencem.

Třebušice - most přes trať SŽDC

V rámci stavby Třebušice MÚK byl původní nevyhovující silniční most přes vícekolejnou železniční trať nahrazen novým. Spřažená ocelo-betonová nosná konstrukce o třech polích (28,3 až 29,5 + 20,6 + 16,55m) byla sestavena na montážní plošině za opěrou a podélně vysunuta s již dokončenou deskou pomocí výsuvného nosu.

Most na dálnici D8 přes tratě ČD v Trmicích

Dva souběžné mosty (LM, PM) délky 1060 m každý, NK ocelová (dvojice hlavních plnostěnných svařovaných I nosníků), spřažená se ŽB deskou mostovky. Počet polí 29 (LM) + 30 (PM), rozpětí 30,0 až 39,5 m. Celková šířka mostu 31,1 až 32,2 m.

Vysočanská radiála - mosty na MÚK Kbelská

4 mostní objekty (dva výrazně prostorově zakřivené rampové mosty a dva mosty přes ulici Kbelskou). Celková délka mostů činí 750 m. Nosné konstrukce jsou spojité trámové desky z monolitického betonu (železového pro rampové mosty a dodatečně předpjatého pro hlavní most), s počtem polí 5 až 8 a s rozpětími od 20 do 40 m.

Most přes Berounku v Dobřichovicích

Náhrada původního provizorního mostu za most nový. Nosná konstrukce navržena jako spojitý trám o 3 polích (36,5+74,0+36,5 m) ztužený obloukem ve středním poli. Mostovka dolní, příčníková, spřažená v příčném směru se ŽB deskou. Montáž oblouku postupným vysouváním ze břehu na montážní dráhu. Přemístění OK na upravenou spodní stavbu do konečné polohy mobilními jeřáby.

Most na MÚK PPO-Beranových v Praze 9

Dva souběžné mosty délky 120m, každý pro jeden dopravní směr. Spojité konstrukce o 5 polích s rozpětími 19,5 až 35,0 m, trámové desky z monolitického dodatečně předpjatého betonu.