Česky home English
REFERENCE

Železniční mosty

Most v km 28,432 tr. Libuň-Turnov

Ocelový příhradový most z r. 1903 délky 205,33 m s rozpětími 2x35,0+60,0+35,0+25,0 m prošel koplexní rekonstrukcí, která obsahovala zesílení OK, výměnu neúnosných a zkorodovaných prvků, PKO, nový železniční svršek, částečnou přestavbu a sanaci spodní stavby.

Bělehradská – most v km 1,707 tr. Praha hl.n.–Praha Smíchov

Pro každou ze dvou kolejí byl navržen samostatný most o jednom poli, se šikmým uložením na původní spodní stavbě. Dolní plechová ortotropní mostovka tvoří žlab kolejového lože. Hlavní nosníky jsou odlišné: vnější – svařovaný trám ztužený obloukem se šikmými závěsy, vnitřní - plnostěnný svařovaný nosník tv.I se zakřiveným horním pasem. Rozpětí 27,68 m.

Most přes silniční okruh kolem Prahy

Jednokolejný železniční ocelový most o 1 poli rozpětí 54,0 m, s průběžným kolejovým ložem. Nosná konstrukce navržena jako trám ztužený obloukem s radiálně vedenými závěsy. Ortotropní mostovku představuje ocel. žlab kolejového lože s příčnými a podélnými výztuhami. K levému hl. nosníku je na vnějších konzolách připojena lávka pro pěší.

Most v km 106,216 tr. Chlumec n.C.-Trutnov přes Labe

Příhradová bezsvislicová konstrukce s dolní plechovou ortotropní mostovkou. Uložení na sanované spodní stavbě se zesíleným podzákladím mikropilotami. Rozpětí 36,9 m.

Most v km 151,055 tr. Plzeň-Česká Kubice

Spřažená ocelobetonová konstrukce s horní mostovkou a průběžným kolejovým ložem přes potok Zubřinu u Staňkova. Staticky jde o konstrukci o jednom poli rozpětí 30,5 m. Nosnou konstrukci tvoří 2 hlavní ocelové svařované nosníky dl. 32,3 m spřažené se ŽB žlabem kolejového lože.

Most na JHMD přes silnici II/164

Nový most na úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice u obce Lomy u Kunžaku přes.Nosná konstrukce navržena jako ocelová svařovaná příhradová o rozpětí 20 m, s hlavními nosníky se zakřiveným horním pasem a prvkovou mostovkou.

Most u Vimperka v km 36,520 tr. Strakonice–Volary

Klenutý kamenný most o čtyřech polích délky 64,5 m o světlostech 11+12+12+11 m 21 m nad okolním terénem. Komplexní rekonstrukce zahrnující zesílení únosnosti kamenného zdiva základů, kleneb a pilířů. Nové konzolové chodníky se zábradlím a hydroizolace objektu.