Česky home English
SLUŽBY

Co nabízíme

Projekční práce

Projektujeme všechny druhy mostních a inženýrských konstrukcí:

- silniční mosty
- železniční mosty
- lávky pro pěší
- opěrné a zárubní zdi
- protihlukové stěny

Zpracujeme všechny stupně projektové dokumentace:

- studie proveditelnosti
- investiční záměr
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- dokumentace pro stavební povolení
- realizační dokumentace stavby

- přípravná dokumentace
- projekt stavby

Projektujeme všechny konstrukce dle materiálu:

- mosty betonové (železobeton, předpjatý beton)
- mosty ocelové
- mosty kamenné
- mosty dřevěné

Supervize mostních a inženýrských konstrukcí

Výpočty a přepočty zatížitelností

Hlavní prohlídky mostů

 
Křížovnické náměstí - sanace nábřezních zdí
Železniční most přes okruh kolem Prahy
Silniční mosty na MÚK Kbelská
Lávka v Dobřichovicích
Rekonstrukce železničního mostu u Vimperka